Styret

Arild Lilleskare

Formann

E: arildlilleskare@gmail.com

Johnny Lyngbø

Viseformann

E: j-lyngbo@online.no

Tom Moberg

Styremedlem

E: tom@buekorpsmuseet.no

Bjørn Hjemdal

Styremedlem

E: hjemdal@outlook.com

Chris Hagen Magnussen

Styremedlem

E: chris.h.magnussen@gmail.com

Odd Hugo Eriksen

Styremedlem

E: odd@buekorpsmuseet.no

Øyvind Fagermo

Varamedlem

E: oyvind.fagermo@hotmail.com

Lars Jørgen Dahl

Varamedlem

E:

Aase C. Lønningen

Aktives representant

E: aase@buekorpsmuseet.no

X