Styret i Buekorpsmuseet 2024

Styret i Buekorpsmuseet velges av et årsmøte bestående av aktive og eldre buekorpsgutter og -jenter fra de ulike korps og foreninger. På årsmøte 30. april 2024, ble følgende valgt:

Formann: Chris Hagen Magnussen, Eldre Sydnæsgutters Forening
Viseformann: Johnny Lyngbø, Skanseguttenes Forening
Sekretær: Alexander Bartz, Skutevikens Buekorps Eldre Forening
Kasserer: Turid Engen, Tidligere Lungegaardsjenters Forening
Medlem: Lars Jørgen Dahl, Nordnæsguttenes Forening
Medlem: Kjetil Hagen, Eldre Mathismarksgutters Forening
Medlem: Tom Fjærestad, Sandviksguttenes Forening
Aktives representant: Linus Paule Hage, sjef Nygaards Bataljon

 

Styret i Buekorpsmuseet i Bergen 2024.
Fra venstre: Linus Paule Hage (Nygaardssjef, sjefsrådets representant), Kjetil Hagen, Lars Jørgen Dahl, Chris Hagen Magnussen, Alexander Bartz, Tom Fjærestad og Johnny Lyngbø.

FOTO: Eirik Hagesæter

X