Historien om Buekorpsmuseet

I årenes løp er dessverre svært mange effekter og annet arkivmateriale fra og rundt buekorpsene forsvunnet, og allerede omkring 1930 ble spørsmålet om et buekorpsmuseum tatt opp. Tanken fikk dessverre ingen tilslutning den gang, og først i 1971 – etter at en rekke større buekorps var nedlagt og meget var forsvunnet – ble det fart i sakene.

Den 19. oktober 1971 møtte ca. 30 representanter for eksisterende og nedlagte buekorps på Gamle Bergen. Her var det bred enighet om å arbeide for å samle og registrere alt buekorpsmateriale og sørge for at dette ble tatt vare på i betryggende former i et museum.

På et nytt møte 24. november 1971 – også på Gamle Bergen – ble det nedsatt et arbeidsutvalg på syv medlemmer til å arbeide videre med saken og etter over fem års arbeid lyktes det endelig å få etablert et buekorpsmuseum i Bergen. 25. april 1977 ble Museet stiftet.

Den 26. mai 1977 ble så «Buekorpsmuseet i Bergen» åpnet av daværende ordfører Eilert Eilertsen.

X