April, 2021

21Apr18:0020:00Årsmøte 2021

Detaljer

Tid: Onsdag 21. april, kl. 18:00
Sted: Gimle forsamlingslokaler (Kong Oscars gate 18)
Merk! Dersom smittevernrestriksjoner ikke muliggjør gjennomføring i oppsatt lokale, vil årsmøte bli gjennomført digitalt. Nærmere informasjon om dette vil i så tilfelle bli sendt pr. e-post, og vil bli annonsert på museets hjemmesider.

Se utsendt e-post for årsmøtepapirer og ytterliggere detaljer. Innkalling sendt alle byens aktive korps og eldreforeninger. Forslag må være styret i hende innen 15. mars.

Med hilsen
Styret, Buekorpsmuseet i Bergen

Tid

(Onsdag) 18:00 - 20:00

X