Wesselengens Bataljon

Farger rødt og hvitt. Stiftet 24. april 1873. Samlet gutter fra strøket omkring Eidemarken og ekserserte bl.a. på Krohnengen skoles plass, men måtte den første tiden helt til Isdalen for å kunne øve.
X