Sydnæs Bataljon

Farger blått og hvitt. Stiftet en forsommerdag i 1863 som en sammenslutning av fire korps fra strøket omkring Bergens Museum, Sydneshaugen og Dragefjellet. Eksakt dato er ukjent, men 7. juni feires hvert år som korpsets stiftelsesdag. Ekserserte til 1879 på Totlandsmarken, men har i dag sin eksersis i Vinjes gate ved Sydneshaugen skole. I forbindelse med 140års-jubileet i 2003, ble det avduket en minneplakett på huset i Sydneskleiven 18.
X