Skansens bataljon

Farger rødt og grønt. Stiftet 22. mai 1860. Holdt til omkring Brenneskansen ved Brattlien og hadde Fløyfjellet som leke- og treningsområde. Plassen foran Skansen brannstasjon har vært brukt til samling og eksersis. Dette var det første av de såkalte søndagskorpsene som gikk over til å benytte lørdag som samlingsdag i 1951. Minnestein over buekorpsgutter som falt under andre verdenskrig i Skanseparken.
X