Mathismarkens bataljon

Farger rødt og blått. Stiftet 15. juni 1887. Ekserserte på Rennebanen til kommunen tok området i bruk til reising av barakker etter bybrannen i 1916, flyttet deretter til Mulebanen. Ved mønstring under den første verdenskrig skal korpset ha samlet 400 soldater og offiserer under fanene, visstnok en rekord for medlemmer i ett korps.
X