Fjeldets bataljon

Farger rødt/hvitt/grønt. Stiftet 22. mai 1857. Samlet gutter fra Fjellsiden. Standplass på Pitterhaugen mellom Nedre Fløibanestasjon og Skansen. Til ære for stifterne ble det ved 90-årsjubileet i 1947 satt opp en minneplate i stein i fjellet som danner Pitterhaugen.
X